Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 


Bodø

Fête des Lumières

Blog

Fête des Lumières

Fie Andreassen

Hvert år blir lysfesten holdt i Lyon den 8. desember. 

Dette er en tradisjon som går langt tilbake i tid, og egentlig innebærer at alle hus skal stille stearinlys i vinduene sine for å hylle jomfru Maria som visstnok sparte byen under en pest som herjet i 1643. Selv om man fortsatt kan se stearinlys skinne i hvert et vindu, har den 8.desember vokst deg mye større i løpet av årene som har gått.

 Fra torsdag til søndag var hele byen lyst opp av utrolige lysshow og oppsetninger, og gatene  var så pakket med turister at man til tider måtte stå i ro og vente mellom skrittene man skulle ta. Jeg vet ikke hva franskmennene som bor her mener om årets lysfest, men jeg ble i alle fall veldig imponert.